ញ៉ាក់សាច់! ខឹងចិត្តទៅសំភាសការងារ គេចំ.អកមុខមាត់មិនស្អាត ស្រាប់តែពេលនេះសង្ហាមើលមិនស្គាល់ដោយសារតែ (មានវីដេអូ)

334

បរទេស ៖ ប្រិយមិត្តជាច្រើនមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំង ក្រោយរឿងរ៉ាវរបស់ជនជាតិវៀតណាមម្នាក់​ដែលមានអាយុ ២៦ឆ្នាំ បានបញ្ជាក់ថា គាត់ត្រូវការប្ដូរមុខមាត់​របស់ខ្លួន ដោយកែសម្ផស្សពេញផ្ទៃមុខ ក្រោយពេល​ដែលត្រូវគេសើចចំ.អកកាលដែលគាត់មក​សំភាសការងារ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ដោយឡែក កាលពីលើកមុន បុរសម្នាក់នេះទទួលបានការចាប់​អារម្មណ៍យ៉ាង​ច្រើនពីអ្នកលេងបណ្ដាញអ៊ីនធើណែត ជាពិសេសនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Tik Tok ដោយក្នុងនោះគាត់បានបង្ហាញ​រូបថតរបស់គាត់មុនពេលកែសម្ផស្ស ពេលកែសម្ផស្ស និងក្រោយពេលកែសម្ផស្ស។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ពេលដែលក្រឡេកមើលទៅលើការផ្លាស់ប្ដូរនៅ​លើមុខរបស់គាត់

គ្រប់គ្នាភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងព្រោះគាត់ធ្វើគ្រប់​សព្វបែបយ៉ាងមិនថាច្រមុះ មាត់ ចង្ការ​ និងថ្កាម។ គាត់និយាយថា គាត់តាំងចិត្តទៅធ្វើមុខមាត់ថ្មី​ ក្រោយពេលដែល​គាត់កំពុងរកការងារធ្វើ និងបានសំភាសការងារ តែក៏ត្រូវអ្នកសំភាសន៍មើលងាយសើ ច ចំ អកព្រោះតែមុខមាត់របស់ខ្លួនមិនស្រស់សង្ហា។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ប្រសិនបើសាមីខ្លួនមិនចេញមកបើកបង្ហាញរឿងរ៉ាវ​នេះដោយខ្លួនឯងទេ គ្រប់គ្នាក៏ប្រហែលជាមិនជឿថាជាមនុស្សតែម្នាក់នោះដែរ។ បច្ចុប្បន្ននេះ គាត់មានអាជីពជាអ្នកផាត់មុខនៅទីក្រុងហូជីមិញ

ហើយគាត់បាន​កែសម្ផស្ស​អស់ជាង ៤០០លានដុង ឬប្រមាណ ១៧ ៤០០ដុល្លារ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ដោយសារហេតុ​ដែលគាត់ត្រូវបានគេសើចចំអក ខណៈពេលទៅ​សំភាសន៍ការងារកាលពីមុន ព្រោះតែមុខ​មាត់មិនស្អាត ទើបពិបាករកការងារធ្វើ​ ហើយរួមជាមួយនិងគ្រួសារមានសេដ្ឋកិច្ចមិនសូវល្អ ទើបធ្វើឲ្យគាត់​ដាច់ចិត្តប្រមូលលុយសន្សំទាំងអស់​យកទៅកែសម្ផស្សនោះឯង។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ភាគច្រើនបុរសនេះតែងតែបង្ហោះរូបភាព និងវីឌីអូរបស់​គាត់ជាប្រចាំ ដើម្បីឲ្យគ្រប់គ្នាបានឃើញ​ពីភាពផ្លាស់​ប្ដូរមុនពេលវះកាត់ និងក្រោយការវះកាត់កែសម្ផស្ស។ ក្រោយមកទៀតក៏មានអ្នកលេង​បណ្ដាញអ៊ីនធើណែត

មួយចំនួនវិភាគទៅលើការកែសម្ផស្សរបស់គាត់​តែគាត់ក៏បានប្រាប់ទៅវិញ ចង់ធ្វើអ្វីធ្វើទៅ ប្រសិនបើធ្វើឲ្យអ្នក​គ្រប់​គ្នាសប្បាយចិត្ត។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ហើយមានប្រយោគមួយឃ្លាដែលគាត់​និយាយលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងគឺ ”ត្រូវតែរឹងមាំ ហើយស្វែងរកភាព​ស្រស់​ស្អាតដែលអ្នកជឿជាក់បំផុត ហើយភាពជឿជាក់របស់ខ្ញុំ គឺពេលមើលខ្លួន​ឯងនៅក្នុងកញ្ចក់ ហើយខ្ញុំមាន​អារម្មណ៍ជឿជាក់ និងពេញចិត្តលើខ្លនឯង” នោះហើយជាអ្វីដែលខ្ញុំតាមរក៕សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោមនេះ។ ប្រភព៖ ហ្វេសប៊ុក