ពិតឬទេ? គណនីហ្វេសប៊ុកមួយ បង្ហោះរូបយកប្តីគេហើយឆ្លៀតបោះសម្តីផ្លែផ្កាដាក់ប្រពន្ធដើមយ៉ាងឡូយថា

167

ហ្វេសប៊ុក ៖ ប្រិយមិត្តជាច្រើនពិតជាមានការភ្ជាក់ផ្អើលជាខ្លាំង ចេញពីគណនីមានឈញនោះថា Han Na Yakousa បានបង្ហោះសាថា រប់គ្នាតែងតែសួរខ្ញុំថាប្រុសទំនេមួយនគរហេតុអ្វីមិនយកទៅចង់បា.នអីប្តីគេកូន១កន្ទេលមុខដូចឡានបុ.ក៥ ត្រឡប់ហើយ ធ្វើការត្រឹមសន្តិសុខនោះ ចង់ប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាថាទោះគ្នាមុខអាក្រក់មែនតែគាត់មានផ្ទះមានឡានហើយសំខាន់គាត់ហ៊ាន

លះប.ង់ប្រពន្ធកូនដើម្បីខ្ញុំលះប.ង់កិត្តិយសដើម្បីខ្ញុំបើលែ.ងលះហើយ ចែកសម្បត្តិគ្នាពេលណាគាត់សន្យាថានឹងរៀបការជាមួយខ្ញុំមើល ថែខ្ញុំនិងកូនៗខ្ញុំអោយបានល្អបំផុតអគុណបងហើយប្តីជាតិនេះអូនរស់ខ្វះបងមិនបានទេស្រលាញ់បងណាស់,ទោះបងមុខដូចឈើពុក ចារឹកដូចឆ្កែបាតផ្សារ បងគ្មា.នគំនិតរឺគ្មានកំ.ណើតក៏អូនស្នេហាសំខាន់បងជួយចិញ្ចឹមកូនអូនផងណាបេបេស។ប្រភព៖ ហ្វេសប៊ុក