ច្បាស់ចែស! ឧត្ដមសេនីយ៍ ទី ចំរើនកុសល បានដាក់ជាសំនួរយ៉ាងចាក់ដោតចំពោះករណីមួយនេះ

140

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ភ្នំពេញ ៖ ជឿជាក់ប្រិយមិត្តអ្នកតាមដានព័ត៌មានបានជ្រាបរួចមកហើយករណ៏បុរសម្នាក់ដកកាំ ភ្លើ ងបា ញ់នោះ។ ជាក់ស្តែងនេះបើយោងតាមប្រភពឧត្តមសេនីយ៍ ទី ចំរើនកុសល បានលើកជាសំណួរនៅព្រឹកថ្ងៃទី៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១នេះ ភ្ជាប់ជាមួយមាត្រាខ្លះនៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌថា

«តើមាត្រា៣៣ នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌអាចជួយសង្គ្រោះខ្មាន់កាំភ្លើងឲ្យរួចផុតពីបទចោទបានដែឬទេ?»។ដោយក្នុងនោះថាការការពារដោយស្របច្បា.ប់ ត្រូវមានលក្ខខណ្ឌ ដូចខាងក្រោម នេះ ៖ -បទ.ល្មើស ត្រូវចាត់ទុកថា ត្រឹមត្រូវ ដោយការចាំបាច់ដើម្បីការពារខ្លួន ការពារអ្នកដទៃ ឬ ការពារទ្រព្យសម្បត្តិប្រឈមមុខ នឹងការឈ្លានពានមួយ

ដែលមិនត្រឹមត្រូវ -បទល្មើស និង ការឈ្លានពាន ត្រូវតែកើតឡើងក្នុងពេលជាមួយគ្នា និង -គ្មានវិសមាមាត្រ រវាងមធ្យោបាយការពារដែលប្រើប្រាស់ នឹង ទម្ងន់នៃការឈ្លានពាន៕ ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់ថាបែបណានោះ សូមទស្សនារូបភាពខាងក្រោមនេះ។ប្រភព៖ ហ្វេសប៊ុក