អុញនោះ! នារីម្នាក់ ដាក់ប៉ុន្មាន​ឃ្លា​យ៉ាងចាក់ដោត ក្រោយពេលគេសួររឿងយកប្តីទាហានថា មានស្រីច្រើនខូចខិលច្រើន

452

ភ្នំពេញ ៖ ប្រិយមិត្តជាច្រើនមានការចាប់អារម្មណ៏ និង ភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងដោយ កាលពីពេលថ្មីៗនេះ មាននារីម្នាក់បង្ហាញអារម្មណ៍មួយម៉ៅ ក្រោយមានមនុស្សជាច្រើនតែងសួរនាងរឿង យកប្តីទាហាន ថាជាមនុស្សខូចខិល មានស្រីច្រើន មិនសូវសល់លុយ ថែមទាំងមានសម្បុរខ្មៅទៀត ព្រោះតែមានចិត្ត​ខឹងខ្លាំងពេក នាងក៏បានសរសេររៀបរាប់តបសរុប ទៅអ្នករិះគន់នាងក្នុងគណនីហ្វេសប៊ុកថា៖​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​«ហេតុអ្វីឲ្យតែដឹងថា សង្សារខ្ញុំជាទាហាន ចូលចិត្តសួរសំនួរអីចឹងម្ល៉េះ ខ្ញុំហត់នឹងឆ្លើយណាស់ ឥឡូវផុសម្តង កុំឲ្យសួរទៀត។ គេសួរថា៖ អី! សង្សារហ្អែងធ្វើទាហាន? ផឹកក៏ផឹក ស្រីច្រើនសឹងអីហ្នឹង លុយមិនដែល សល់ទៀត ហើយស្លៀកពាក់អីចឹងហ្នឹង ហើយគាត់ស័ក្តិប៉ុន្មាន? ប្រាក់ខែប៉ុន្មាន? មានកូនចៅអត់? ហើយឥឡូវនៅ​ព្រំដែនមែន? ពួកអ្នកធ្វើការអីចឹងៗ ចាំតែគេប្រើទៅប ាញ់គ្នាហ្នឹង តិចស្ល ាប់

ចោលហែងបាត់ទៅ!​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ស្តាប់ហើយហួសចិត្តសំនួរដដែលៗ ចា៎គាត់មានការងារជាពលទាហាន មានប្រាក់ខែ ១ ០៨៥ ៤០០រៀល ស្មើ លុយដុល្លារ ២៧១.៣៥$ គាត់គ្មានស្បែកស មិនស្អាតសង្ហា ហើយគាត់ក៏គ្មានលុយទិញរបស់ប្រេនៗដូចគេទេ តែគាត់អាចផ្តល់របស់ម្យ៉ាង ដែលមានតំលៃជាងរបស់ប្រេន ស្នាមញញឹមច្រើនជាងទឹកភ្នែក សម័យនេះអ្នក ណាមិនចេះផឹក គ្រាន់តែផឹកតិចឬច្រើន ប្រុសណាមិនចេះខូចរឿងស្រី អ្នកខ្លះគេខូចឆ្លាត មិននាំរឿង ក្តៅក្រហាយដល់គ្រួសារ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ខ្ញុំឃើញអ្នកខ្លះអត់ធ្វើទាហានផង នៅមានស្រីលួចលាក់ លុយមិនសល់ មកពីមនុស្សគ្មានគំនិតទុកដាក់ ហើយ សម័យនេះ គ្មានសង្គ្រាមទេ សម័យតេជោ សម័យសុខសន្តិភាព

ណាពៅ ចេះមើលគេមើលឯងផង សូមឲ្យ តម្លៃពួកគាត់ផង ពួកគាត់មិនមែនចេះតែចូល ចូលទាហានទេ ពួកគាត់សុទ្ធតែប្រលងចូល ហ្វឹកហាត់ត្រឹមត្រូវ ពួកគាត់ហត់ទាំងកាយហើយ កុំឲ្យគាត់ហត់ចិត្តទៀត។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ពេលមានសង្រ្គាម ពួកគាត់នៅមុខសត្រូវ ហើយត្រូវឃ្លាតឆ្ងាយពីគ្រួសារគាត់ទាំងដែលគាត់មិនចង់ឃ្លាត តែ នេះជាភារកិច្ច និងការស្រលាញ់តួនាទីការពារទឹកដី តែពួកយើងដេកផ្ទះយ៉ាងសប្បាយជាមួយគ្រួសារ អីចឹងពួក យើងគួរតែឲ្យតម្លៃ និងលើកទឹកចិត្តពួកគាត់បានត្រូវ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​មនុស្សយើងមានក្តីសុខ២ប្រភេទ ក្តីសុខបែបស៊ីវីល័យ និងក្តីសុខបែបសាមញ្ញ ហើយក្តីសុខខ្ញុំ

គឺនេះហើយជាក្តីសុខបែបមនុស្សធម្មតា មុខងារ គ្រាន់ជាការសម្គាល់ពី តួនាទី និងភារកិច្ច របស់មនុស្សម្នាក់ៗ​តែប៉ុណ្ណោះ តែមិនអាចសម្គាល់ពីចរិតមនុស្សទេ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​សុខចិត្តយកប្តីអ្នកក្រតែមានគំនិត ប្រសើរជាងយកប្តីអ្នកមាន រស់ដោយសារទ្រព្យម៉ែឪហើយគ្មានគំនិត សុខ ចិត្តស្រក់ញើសជាមួយប្តីអ្នកក្រ ប្រសើរជាងស្រក់ទឹកភ្នែកជាមួយប្តីអ្នកមានមួយចំនួន ដែលចូលចិត្តបំផ្លាញ សុភមង្គលគ្រួសារ ខ្ញុំសុខចិត្តធ្វើព្រះនាងរបស់ប្តីអ្នកក្រ ប្រសើរជាងធ្វើទាសករប្តីអ្នកមាន អរគុណសំរាប់ការ ស្រលាញ់ដែលបងមានចំពោះអូន ចូលស្រលាញ់នរណាដែលផ្តល់តម្លៃ និងសុខសុភមង្គលពិតចេញពីចិត្ត ស្មោះ»៕ប្រភព៖ ហ្វេសប៊ុក