ខ្ញុំជឿថា បងប្អូនខ្លះនៅចាំក្មេងតូចម្នាក់នេះទេ! កូនអើយកូន ទើបតែចេញពីពេទ្យមិនទាន់បានប៉ុន្មានផង បែរមកជួបរឿងបែបនេះទាំងគ្រួសារទៀត

ហ្វេសប៊ុក ៖ កូនអើយទើបតែចេញពីពេទ្យ មិនទាន់បានប៉ុន្មានផង ក៏លោកបងឡានបានបុ…កទាំងកំ…រោ….ល កាលពីម៉ោង២ រំលងអធ្រាត្រយប់មិញនេះ ខ្ញុំជឿថា បងប្អូនខ្លះនៅចាំក្មេងតូចម្នាក់នេះ ដែលបានឈឺ ហើយមិនមានលទ្ធភាព បញ្ជូនទៅព្យាបាល ដែលក្រោយមក ខ្ញុំបានចុះទៅជួបកូនតូច ដែលទើបតែ មានអាយុមិនដល់ ២ខែរូបនេះ ដោយផ្ទាល់តែម្តង ដើម្បីរៀបចំឲ្យគេទទួលបាននូវការព្យាបាលដ៏ត្រឹមត្រូវមួយ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​តាំងតែពីទទួលបាននូវការព្យាបាលនោះមក ក្មួយក៏មានភាពល្អប្រសើឡើងវិញ ហើយទើបតែពេទ្យ អនុញ្ញាតឲ្យចេញពីមន្ទីពេទ្យកាលពីថ្មីៗនេះទេ

តែចៃដន្យអី ពេលធ្វើដំណើរមកដល់ត្រឹមស្ពាន ជ្រោយចង្វារ ក៏មានឡានលិចស៊ិស សេរីទំនើបមួយគ្រឿង បានបុ–កម៉ូតូ ដែលក្មួយតូចទើបតែបានជិះចេញពីពេទ្យនោះ បណ្តាលឲ្យរងរបួសយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបំផុត។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​(បើតាមសភាព គឺអាចប្រឈម នឹងអាយុជីវិតផងដែរ) (គ្រោះម្តងហើយម្តងទៀត កូន) ងាកទៅអ្នកដែលដឹក ក្មួយប្រុស គេគឺជា ម្តាយបង្កើតរបស់ក្មួយតូចហើយ រួមទាំងបុរសម្នាក់ទៀត សុទ្ធតែរងរបួ…សធ្ង..ន់ធ្ង…រទាំងអស់ ដោយសង្ឃឹមរស់តិចណាស់(ខ្ញុំទើបតែជួយឲ្យម្តាយកូនគេបានជួបគ្នាវិញ ឥឡូវបែរជាលោកឡានមិនមេត្តាអាយុជីវិតគ្នាសោះ)។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​យ៉ាងណាមិញ រហូតមកដល់ម៉ោងនេះក្មួយតូចត្រូវបានបញ្ជូនទៅសង្រ្គោះបន្ទាន់ម្តងទៀត នៅមន្ទីពេទ្យដដែល ជាមួយនឹងលោកយាយរបស់ខ្លួន

ដែលត្រូវបានទាក់ទងឲ្យទៅជួយមើលចៅនៅពេទ្យសារជាថ្មី។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ហ៊ឹម…ខ្ញុំមានតែសូមអធិស្ឋានឲ្យក្មួយឆ្លងផុតនូវគ្រោះមួយនេះទៅផងចុះ។ ជាចុងក្រោយ ខ្ញុំសូមអរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់ ដែលបានយកចិត្តទុកដាក់ ព្រមទាំងផ្តល់ក្តីអាណិតអាសូរ ចូលរួមជួយដល់ទារកតូចម្នាក់នេះថ្ងៃទី៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២» ទាំងនេះ បើតាមការរៀបរាប់របស់លោក ផន ផល្លា នៅព្រឹកថ្ងៃទី៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២នេះ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​គួរបញ្ជាក់ផងដែរថា នៅយប់ឈានចូលថ្ងៃទី៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២ មានករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ បង្កឡើយដោយយុវជនម្នាក់ បើករថយន្តស៊េរីទំនើបលឿនដូចហោះ ទៅបុ…កម៉ូតូមួយគ្រឿង ផ្លោ…ងទាំងឪពុកម្តាយ និងទារក ប្រហែលចម្ងាយជាង 100 ម៉ែត្រ ពីរនាក់ប្ដីប្រពន្ធព្រមទាំងកូនតូចមួយ

ដែលទើបតែចេញពីមន្ទីរពេទ្យ បានធ្វើដំណើរតាមកាត់ស្ពានជ្រោយចង្វា។រថយន្តបង្កស៊េរីទំនើបម៉ាកLexus NX200T ពាក់ស្លាកលេខ ភ្នំពេញ 2BB 9989 បើកបរដោយបុរសម្នាក់ និងអ្នករួមដំណើរម្នាក់ ស្របទិសគ្នាជាមួយនឹងម៉ូតូ តាមកាត់ស្ពានជ្រោយចង្វារ ក្នុងទិសដៅពីលិចមកកើត ស្រាប់តែមកដល់ចំណុចគល់ស្ពាន ជ្រោយចង្វារ បានបុ–កម៉ូតូ ម៉ូតូ Scoopy ពាក់ស្លាកលេខ កណ្តាល 1B 9978 ពីខាងក្រោយ យ៉ាងពេញទំហឹងបណ្ដាលឲ្យម៉ូតូ និងមនុស្សមានឪពុកម្តាយនិងកូន ផ្លោ–ងមកជាមួយគ្នាប្រហែលជាង 100 ម៉ែត្រក្រោយបើកបុករួចបានព្យាយាមបើករត់តាមបណ្តោយផ្លូវ កែវចិន្តា តែត្រូវសមត្ថកិច្ចតាមឃាត់បាន ហើយបញ្ចូនខ្លួនអ្នកបើកបរ មកកាន់ប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាលសង្កាត់ជ្រោយចង្វារចំណែកជនរងគ្រោះភ្លាមៗនោះ សមត្ថកិច្ចក៏បានទំនាក់ទំនងហៅរថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់ ដើម្បីយកទៅព្យាបាល៕​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


Posted

in

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *