យកលុយ 40$ ទៅទិញទូរស័ព្ទតំលៃ 60$ តែម្ចាស់ហាងនៅតែលក់ឲ្យ ដោយសារតែឮពាក្យប៉ុន្មានម៉ាត់នេះ

ហ្វេសប៊ុក ៖ ក្មេងប្រុសម្នាក់អាយុប្រមាណ ១៣ ទៅ ១៤ឆ្នាំ បានយកលុយទៅទិញទូរស័ព្ទ​នៅហាងលក់ទូរស័ព្ទមួយ​កន្លែងដោយមានប្រាក់ត្រឹមតែ ៤០$ ប៉ុណ្ណោះ ឯតំលៃវិញមានចាប់ពី៦០$ ឡើងទៅ។ ប៉ុន្តែដោយសារឮពាក្យ​ប៉ុន្មានម៉ាត់របស់​ក្មេងប្រុសនោះបែរជាអ្នកលក់​ព្រមលក់ឲ្យដោយមិនគិតថាខាត​ចំនេញឡើយ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​អ្នកលក់ទូរស័ព្ទមានគណនីហ្វេស​ប៊ុកឈ្មោះ Som So Na Pha បានសរសេររៀបរាប់ដោយក្តីមេត្តាថា ៖

«ក្មេងប្រុសម្នាក់មកទិញទូរស័ព្ទ សួរខ្ញុំថាអ៊ីមានអា ៤០$អត់? ខ្ញុំថាមាន ហើយគាត់និយាយថា អ៊ី…!ខ្ញុំមាន​តែលុយរាយយកអត់? ខ្ញុំក៏និយាយថា ឲ្យតែចាយកើតយកទាំងអស់។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ខ្ញុំយកអាតំលៃ៦០$ គិតឲ្យគាត់តែ ៤០$ គាត់ថា អ៊ី…ខ្ញុំអត់មានលុយគ្រប់ទេ សន្សំលុយទម្រាំបានប៉ុណ្ណឹង​សន្សំបួនប្រាំខែហើយ ខ្ញុំនិយាយថា អ៊ីគិតតែ ៤០$ទេ

(គាត់បើករ៉ឺម៉កកង់បីលក់​នំបញ្ចុកជិះកាត់មុខតូបខ្ញុំរាល់ថ្ងៃ អាណិតណាស់នៅតូច​អាយុប្រហែល ១៣/១៤ឆ្នាំសោះ»។ ក្មេងមានតែពាក្យអរគុណ លើកដៃសំពះ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ក្រោយពីម្ចាស់ហាងព្រមលក់ទូរស័ព្ទ​ឲ្យក្មេងប្រុសក្នុងតំលៃ ៤០$នោះរួចមក អ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមជាច្រើន​បានកោតសរសើរចំពោះគាត់ជាខ្លាំង ព្រោះតែទីមួយគាត់​មានចិត្តស្រលាញ់មានក្តីមេត្តាចំពោះអ្នកក្រ ឯមួយវិញ​ទៀតគាត់​ចូលរួមគាំទ្រប្រាក់រៀលខ្មែរទោះបីជា​លុយរាយយ៉ាងណាក៏គាត់នៅតែទទួល ពិតជា​អរគុណ​ចំពោះគាត់ខ្លាំងណាស់៕


Posted

in

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *