ម្ចាស់វីង ភ្លេចមើលតែមួយភ្លែតសោះ បុរសនោះបានយកលុយ ២០ ០០០រៀល ដាក់ក្នុងហោប៉ៅភ្លាមៗ ហើយប្រាប់ថា (មានវីដេអូ)

51

ហ្វេសប៊ុក ៖ កាលពីពេលថ្មីៗនេះ អ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមហ្វេសប៊ុក និងបណ្ដាញសង្គម tiktok ចែករំលែកតៗគ្នាជាច្រើនទៅលើខ្សែវីដេអូមួយ ទុកគ្រាន់ជាបទពិសោធន៍សម្រាប់ភ្ញាក់ងារវេរប្រាក់ទាំងអស់ មានការប្រុងប្រយ័ត្ន ចំពោះល្បិចជនខិ..លខូ..ច ចង់បានប្រាក់គេ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ដោយឡែក ក្នុងខ្សែវីដេអូ បានបង្ហាញឲ្យឃើញថា ដំបូងឡើយ មានបុរសម្នាក់ យកលុយមកប្តូរ តែពេលភ្ញាក់ងារវីង ប្តូរឲ្យ បុរសរូបនោះ ប្តូរចិត្តថាចង់បានលុយរាយ ហើយ

ខណៈពេលដែល ម្ចាស់វីង ភ្លេចមើលតែមួយភ្លែតសោះ ជននោះបានយកលុយ ២០ ០០០រៀល ដាក់ក្នុងហោប៉ៅភ្លាមៗ ហើយប្រាប់ថា ខ្ទាស់នោះលុយមិនគ្រប់។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ភ្លាមៗ ម្ចាស់ភ្ញាក់ងារវីង ឲ្យមើលក្រោមក្រែងលុយជ្រុះ ព្រោះលុយតែងតែគ្រប់ តែពិតជាសំណាងល្អ ដែលម្ចាស់ភ្ញាក់ងារវីង មានការប្រុងប្រយ័ត្ន ទើបឲ្យសុំចាំបន្តិច ឆែក កាមេរ៉ាបន្តិចសិន ឮបែបនោះភ្លាម ជនសង្ស័យ ក៏បានដកលុយពីក្នុងហោប៉ៅឲ្យជ្រុះទៅក្រោម រួចប្រាប់ថា

ឃើញលុយហើយ ជ្រុះទៅក្រោម។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​រឿងបែបនេះ តែងកើតឡើងដដែលៗ ជាញឹមញាប់ សម្រាប់អ្នកប្រកបរបរ វេរប្រាក់ មិនថា ភ្ញាក់ងារមួយណាឡើយ ដូចនេះ សូមមានការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់ បើមិនច្បាស់ទេ សូមរង់ចាំឆែក កាមេរ៉ាសិន ដើម្បីទុកចិត្ត កុំចេះតែឲ្យប្រាក់ទៅ ព្រោះមានជន មានបំណងមិនល្អឆ្លៀតឱកាស៕​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​