រំភើបជំនួស! កូនណា ដែលចេះដឹងគុណចំពោះឪពុកម្ដាយ កូននោះ នឹងរស់នៅមានតែក្ដីសុខ រីកចម្រើន (មានវីដេអូ)

71

ភ្នំពេញ ៖ ប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនជាច្រើនជាពិសេសអ្នកនិយមលេងបណ្តាញសង្គមហ្វេសប៊ុកមានការចាប់អារម្មណ៏ ក្រោយនារីម្នាក់ បានបង្ហោះរូបភាព អមជាមួយវីដេអូ surprise រថយន្តស៊េរីទំនើប ជូនម៉ាក់ ប៉ា នៅខាងមុខផ្ទះធ្វើអោយគ្រប់គ្នា រហូតមានអ្នកខ្លះរំភើបដល់ស្រ..ក់ទឹ..កភ្នែ..កទៀតផង ដោយគ្រាន់តែមើលវីដេអូនោះហើយ

ព្រោះវាបង្ហាញពីការដឹងគុណ ពីសំណាកកូនៗ ទៅកាន់អ្នកមានគុណ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ក្នុងនោះដែរ ការបង្ហាញពីក្ដីដឹងគុណនេះ ត្រូវបានម្ចាស់សាម៉ីខ្លួន ជាកូន មានគណនីហ្វសប៊ុកឈ្មោះ Lêe Kook បានបង្ហោះឡើង អមដោយសារយ៉ាងមានអត្ថន័យថា៖ «កាលកូននៅតូច ប៉ានិងម៉ាក់សុខចិត្តប្រើរបស់ចាស់ៗ ដើម្បីឲ្យកូនមានរបស់ថ្មីៗ ឥឡូវដល់ពេលដែលត្រូវទទួលបានរបស់ថ្មីវិញហើយ»។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ដូចពាក្យចាស់លោកតែងពោលថា កូនណា ដែលដឹងគុណចំពោះ ឪពុកម្ដាយ កូននោះ នឹងរស់នៅមានតែក្ដីសុខ រីកចម្រើន

ហើយមិនងាយស្រយុតឡើយ ដូចនេះ កូនៗ ត្រូវចេះតបគុណឪពុកម្ដាយ ទោះតិចក្ដីច្រើនក្ដីទៅតាមលទ្ធភាព កុំចាំពេលមានទើបធ្វើ ឬចាំរហូតហួសពេលអី ទាន់លោក នៅមានជីវិត ហូបបានដើរបាន ធ្វើបុណ្យទាន់ខែភ្លឺ៕ សូមប្រិយមិត្តទស្សនាវីដេអូខាងក្រោមនេះ