សំបុត្រសំរាប់ចូលរួម PUBSTORM ដែលនឹងប្រព្រឹត្តនៅ Legend Cinema City Mall លក់អស់ពាក់កណ្តាលហើយ

488

ដូចបានព័ត៍មានកាលពីប៉ុន្មានថ្ងៃមុននេះនឹងមានព្រឹត្តិការណ៍ Republic of Gamer Phnom Penh PUBSTORM ដែលនឹងប្រព្រិត្តនៅ Legend City Mall ថ្ងៃទី ២៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩ ខាងមុខនេះបានប្រកាសលក់សំបុត្រចូលរួមក្នុង ១នាក់តែ ៥ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះហើយនឹងទទួបានអាវយឺត១ នឹងមានឱកាសដើម្បីចាប់រង្វាន់ជាច្រើនទៀត។ នេក! កុំរងចាំយូរណាព្រោះតាមតែដឹងតាមរយះទំព័រ KH-Esport បានជូនដំណឹងមកថាសំបុត្រលក់មានតែ ១៨០សំបុត្រតែប៉ុណ្ណោះ ហើយម្សិលមិញនេះលក់អស់ពាក់កណ្តាលបាត់ហើយ កុំរង់ចាំចំនួនមានកំណត់ ប្រយ័ត្នខកខានការទស្សនា ឱកាសនេះ ៩ឆ្នាំហើយទើបតែមានម្តងទេសំរាប់អ្នកគាំទ្រវិស័យកីឡាអេឡិចត្រូនិច ដ៍ដូចជាអ្នកគាំទ្រ DOTA2 ផងដែរ។
ចង់ទិញសំបុត្រសូមចូលទៅកាន់តំណផុសខាងក្រោមនេះ
តំណ: https://www.facebook.com/khesports/posts/2509608542430080
អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចទស្សនា Video ខាងក្រោមនេះដើម្បីដឹងពីរបៀបទិញសំបុត្រចូលរួម
វីដីអូ:
https://www.facebook.com/kaka42d2c/videos/2771009939599819/?t=423