លេចចេញនឹងមានព្រឹត្តិការ DOTA2 PUBSTORM ដំបូងគេបង្អស់នៅកម្ពុជានាពេលឆាប់ៗនេះ

742

ថ្មីនេះតាមរយះការផុសពីផេក KH-Esport បានឲដឹងថានឹងមានព្រឹត្តិការ DOTA2 PUBSTORM នៅកម្ពុជាដែលអាចឲអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចូលរួមទស្សនាការផ្សាយការប្រគួត DOTA2 THE INTERNATIONAL 9 ដោយអធិប្បាយជាខេមរភាសារ។ មិនត្រឹមតែប៉ុនោះព្រឹត្តិការនោះនឹងធ្វើនៅ Legend Cinema ទៀតផងធានាថានឹងប្លែកកប់អស្ចារ្ បើមកជាដៃគូរបានហ៊ោរួមគ្នាដឹងតែផ្អែមកប់សារីៗ ហើយតែបើមកជាក្រុមទៀតនោះនឹង ស្រែកអោយបែកបំពង់កម្តង។ តែចាំមើលថាតើនឹងមានអ្វីបន្ថែមទៀតទៅលើព្រឹត្តិការនេះទៀត។ អញ្ចឹងរងចាំពត៍មានបន្ថែមទៀតតាមរយះផេក KH-Esport បន្ថែមទៀត។
KH-Esport: https://www.facebook.com/khesports/
GEN: https://www.facebook.com/GENTECWORK/