រំជួលចិត្តណាស់! លោកឧកញ៉ា ឡេង ណាវ៉ាត្រា៖ មានឪពុកខ្វះម្ដាយ ចូលឆ្នាំគេសប្បាយនឹកស្រណោះម្ដាយ ឈឺតិចតួចលាក់បំាងកូនក៌ដោយសារតែ

392

ហ្វេសប៊ុក៖ ប្រិយមិត្តពិតជាស្គាល់លោក ឧកញ៉ា ឡេង ណាវ៉ាត្រា រួចមកលោកមានអាជីវកម្មជាមួយអចលទ្រព្យ ជារើយលោកតែងតែជួយដល់បងប្អូនក្រីក្រ ទុរគតជន ជាពិសេសផ្តល់ជូនការងារអោយមនុស្សជាច្រើននាក់ទៀតផងយ៉ាងណាមិញមុននេះក្នុងឧកាសចូលឆ្នំាថ្មីប្រពៃណីជាតិនេះ លោកឧកញ៉ា ឡេង ណាវ៉ាត្រា
បាន លើកឡើងថា ៖ មានឪពុកខ្វះម្ដាយ ចូលឆ្នាំគេសប្បាយនឹកស្រណោះម្ដាយដែលលំបាក

កាលអ្នកម៉ែនៅរស់ ម៉ែរក្រតោកយ៉ាក ម៉ែអើយលំបាកអាហារក៏អត់។ ម៉ែកំសត់របស់កូនអើយ ម៉ែដំបូងគ្រាន់តែផ្ដាសាយធំទេ តែដោយសាក្រពេក ម៉ែមិនព្រមទិញថ្នាំព្យាបាល សុខចិត្តលាក់បាំងកូនហើយប្រាប់កូនថាមិនអីទេ កូនកាលនោះកូននៅជំទង់មិនសូវយល់ហើយគិតជ្រៅ គ្រាន់តែចាំថាម៉ែក្អករាប់ឆ្នាំ ហើយអារម្មណ៍ពេលនោះគឺ អាងអីម៉ែចង់បានអីសូមម៉ែមិន បានគឺយំហើយង៉ក់ង

គឺម៉ែតែងតែតាមលួង ម៉ែគាត់បារម្មណ៍ខ្ញុំជាងគេព្រោះគាត់ដឹងថាខ្ញុំចិត្តច្រើនពូកែង៉ក់ងណាស់ ម៉ែក្អករហូតជាង10ឆ្នាំ និងមិនស្មានថាម៉ែមានជំងឺមហារីកបំពង់កនឹងសួត កាលនោះខ្ញុំបានទៅកូរ៉េហើយ ខ្ញុំព្យាយាផ្ញើលុយព្យាបាលគាត់តែព្យាបាលមិនជាឡើយ។